Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Odvolání spolku Krušno z.s.

23. 5. 2017

Věc: Odvolání spolku Krušno z.s. proti rozhodnutí odboru životního prostředí  a zemědělství KUÚK v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle §56 zákona 114/1992 Sb. pro VPCH III. etapa.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Vyjádření spolku Krušno z.s. ( dále jen Krušno ) ke kasační stížnosti firmy APB-Plzeň a.s

7. 4. 2017

1.4.2017

Věc:

Vyjádření spolku Krušno z.s. ( dále jen Krušno ) ke kasační stížnosti firmy APB-Plzeň a.s. zastoupené JUDr. et Ing. Petrem Petržílkem Ph.D. proti rozsudku Městského soudu v Praze  ze dne 23.2.2017 pod č.j.: 6A 243/2014 - 111.                  

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Připomínky spolku Krušno k návrhu 1.aktualizace ZÚRÚK

10. 11. 2016

Věc: Připomínky spolku Krušno (dále jen Krušno) k návrhu 1.aktualizace ZÚRÚK ze srpna 2016.

Tyto  připomínky jsou vypracovány k veřejnému projednání aktualizace  č.1  ZÚRÚK které se koná 4.11.2016

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu úmyslné mýtní těžby.

3. 10. 2016

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu úmyslné mýtní těžby  v lesních porostech mladších 80 let ve prospěch firmy Lesy ČR.

Spolek Krušno( dále jen Krušno)žádá, aby napadené rozhodnutí  č.j. MMCH/35959/2016 vydané dne 31.8.2016 bylo zrušeno v celém rozsahu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání spolku Krušno-dočasné odnětí PUPFL II.etapa VPCH

18. 7. 2016

Věc: Odvolání spolku Krušno(dále jen Krušno) proti rozhodnutí MMCH č.j. MMCH/58926/2016 ve věci dočasného odnětí PUPFL pro záměr Větrný park Chomutov -II etapa.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odpověď mgr.Jiřímu Nezhybovi

15. 7. 2016

Vážený pane Nezhybo,

tímto reaguji na Váš dopis z 30.06.2016 v němž se dožadujete "odstranění obsahu, který obsahuje nepravdivá nebo zavádějící tvrzení" z mých blogů http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=490839 a http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=523329 na iDNES

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Dopis mgr. Jiřího Nezhyby z Frank Bold advokátů

15. 7. 2016

Žádost O odstranění nepravdivých tvrzení v článcích z blogu vladimirstastny. blog.idnes.cz

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání spolku Krušno ve věci dočasného odnětí PUPFL v záměru VPCH-I.etapa

10. 1. 2016

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Krušno podává trestní oznámení na neznámou osobu pro poškození lesa

9. 9. 2015

Spolek Krušno podává tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu poškození lesa dle § 295 odst. 1 trestního zákoníku, dále pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 v návaznosti na možné trestné činy dle § 331 a 332 trestního zákoníku.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Krušno podává trestní oznámení na neznámou osobu pro šíření poplašné zprávy

9. 9. 2015

Spolek Krušno podává trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu "šíření poplašné zprávy" ve smyslu § 357 odst. 1 a §357 odst. 2, neboť ve smyslu § 117 písmeno a) a b) byl tento čin spáchán veřejně a před více jak 3 osobami.

Dále Krušno podává podnět k přešetření, nebyla-li tímto článkem naplněna skutková podstata

trestného činu vydírání dle §175 odst. 1 a trestného činu nebezpečného vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, neboť zastupitelé města Výsluní jsou ve věci Větrného parku Chomutov účastníky řízení a tímto článkem může být negativně ovlivněn výkon jejich funkce.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

následující »