Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti usnesení ve věci přerušení stavebního řízení Větrný park Chomutov I. etapa

4. 3. 2012

 

                                       Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
 
 
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
 
K č.j.: MMCH/18114/2012
Spis zn. : OSÚaŽP /S/76719/2011/BorH
Dne 26.22.2012
 
Věc: Odvolání proti usnesení ve věci přerušení stavebního řízení Větrný park Chomutov I. etapa
         ze dne 15.2.2012
 
OS Krušno, ( dále jen OS ) je v případě stavebního řízení účastníkem řízení dle § 70 odst. 1-3 zákona
114/1992 Sb. a § 23odst. 9 zákona 100/2001 v navazujících řízeních a dále i dle § 109 odstavec 1 písmeno e stavebního zákona,   neboť v ochraně stavbou dotčené přírody vystupuje jako „soused.“ Navíc účastenství dle §70 zákona 114/1992 má přednost před účastenstvím dle stavebního zákona.
 
MMCH OSÚaŽP zahájilo pod č.j.: MMCH /140240/2011 spojené územní a stavební řízení ve věci stavby VP Chomutov I etapa. OS napadlo toto řízení řadou námitek, především pak proto, že spojením obou řízení MMCH porušil zákon, neboť dle §78 zákona 183/2006 podmínky v předmětném území nejsou jednoznačné . Dne 10.2.2012 usnesením pod č.j.: MMCH/16427/2012 vyloučil stavební řízení ze společného řízení a územní řízení rozhodnutím ze dne 13.2.2012 pod č.j.: MMCH/17129/2012 zamítl a stavební řízení usnesením ze dne 15.2.2012 pod č.j.: MMCH/18114/2012 přerušil.
 
Dle OS OSÚ aŽP MMCH porušil zákon, neboť pokračuje v navazujícím stavebním řízení na stavbu, které před tím zamítl její umístění.
Nemá-li žadatel platné rozhodnutí o umístění stavby, je jeho žádost o stavební povolení dle §66 odst. 1 písmeno b Správního řádu, zjevně právně nepřípustná a je nutné jí zamítnout.
Vyloučení územního či stavebního řízení ze společného řízení se sice usnesením možné, ale ne v případě řízeních právně navazujících a vzájemně se podmiňujících. V případě zastavení stavebního řízení je možno pokračovat v řízení územním, ale ne naopak. Přerušené stavební řízení je řízením běžícím a to je při absenci územního rozhodnutí v rozporu se zákonem.
 
 
Dále OSÚaŽP MMCH porušil zákon tím, že zjevně porušil práva účastníků řízení. Dle §76 odst. 5 Správního řádu se může proti usnesení odvolat ten účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Dle §75 odst. 3 SŘ se oznamuje v souladu s § 72 odst. 1 SŘ a to účastníkům řízení. V tomto případě byl porušen princip rovnosti účastníků řízení , neboť OS Krušno vyrozuměno nebylo. Nebyli vyrozumění ani někteří účastníci jejíž účast v řízení byla  dle § 109 odst. 1 písmeno e Stavebního zákona. Ze seznamu vyrozuměných účastníků jasně vyplývá, že byli vyrozumění pouze ti, kteří se záměrem investora souhlasí, odpůrci vyrozuměni nebyli. Zde OS namítá podjatost správního orgánu.
 
Vzhledem k tomu, že došlo k porušení zákona, a na porušení zákona je povinen upozornit každý občan, který se o porušení dozví, žádáme, aby naše odvolání bylo řádně vypořádáno.
 
 
Za OS Krušno :                                                                           předseda sdružení Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář