Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby VPCH III etapa

 

                                       Občanské sdružení Krušno
                                člen sdružení  Unie pro krajinu
                                                Výsluní 147   IČO: 22854428
­
Magistrát města Chomutova
Stavební úřad a životní prostředí
Husovo nám. 104/1
430 01 Chomutov                                             
 
Dne : 21.7.2011
K spis.zn.:OSÚaŽP/S/89725/2010/SojP
Č.j.: MMCH/73066/2011
 
Věc: vyjádření OS Krušno ke změně dokumentace stavby „Větrný park Chomutov- III. etapa
 
- vzhledem k tomu, že přemístění takto mohutné stavby, respektive staveb, může být provázeno změnou vlivu na životní prostředí má OS Krušno dle zákona č. 100/2001 Sb.
§ 6 odst. 7, §7 odst. 2, § 8 odst. 3, a § 23 odst. 9 právo se k dané změně projektu vyjádřit .
 
- v současné době nemá firma APB platné územní rozhodnutí   pro I. a II. etapu „Větrného parku Chomutov“ , která je s etapou III funkčně spojena a proto je spojené územní a stavební řízení III etapy v rozporu se zákonem.
 
- v usnesení se uvádí, že změnou v dokumentací je posunutí pouze VTE LH 1 . Tento údaj je zjevně nesprávný, neboť při studiu dokumentace došlo i k posunutí VTE LH 4 včetně kabelových tras. ( viz souřadnice ). Rozhodnutí KÚ z 16.7.2010 JID 129837/2010/KUUK č.j. :1470/ZPZ/210-3/ZD-329 bylo vydáno v souvislosti se zásahem do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a proto nelze umístění VTE libovolně měnit natož měnit bez příslušné žádosti o změnu projektu. Změna musí být ze zákona 100/2001 Sb znovu posouzena.
 
- pozemek uvedený v usnesení v k.ú. Volyně u Výsluní p.č. 882/4 naopak stavbou není dotčen .
 
- v lokalitě VTE LH 9 a LH 14 se nacházení přírodní vodoteče. Investor nedoložil, že tyto vodoteče nebudou stavbou narušeny , jak mu bylo nařízeno rozhodnutím KÚ z 16.7.2010.
 
- investor dodnes nedoložil povinné vizualizace jak mu nařizuje textová část územního plánu města Výsluní v oddíle ZE4 – proto je s územním plánem v rozporu.
 
- Projekt III etapy VPCH je dále v rozporu s územním plánem města Výsluní  v kapitole ZE1, kde se říká, že VTE nesmí být umístěna blíže než 1000m ( minimálně 750 m ) od okraje zastavěného území trvale obydlených sídel. V případě Volyně jde o vzdálenost menší 600 m.
Pokud se investor neustále územním plánem ohání, měl by ho respektovat i v jeho textové části.
 
 
 
 
 
 
 
- dosud nebyly řádně vypořádány námitky OS Krušno z 31. 3.11 a 29.5.11 které byly vzneseny v řádných lhůtách dle výše uvedených § zákona 100/2001 Sb. Zde není podmínka být účastníkem řízení ! Proto žádáme, dle zákona 500/2004 § 66 odst. 1 písmeno c, o zastavení řízení.
 
 
Za OS Krušno :                                 předseda sdružení : Dr. Finda Miroslav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář